Svetozar Miletić (Sombor)

Crkve u selu
Mesna zajednica Svetozar Miletić
Centar sela
OŠ Bratstvo-jedinstvo
Tabla na ulazu u selo
Dom kulture Svetozar Miletić