Riđica (Sombor)

Centar sela Riđica
Crkve u Riđici
Mesna zajednica Riđica
OŠ Petar Kočić Riđica
Tabla na ulazu u selo