Rastina (Sombor)

Mesna zajednica Rastina
Centar sela
Osnovna škola Rastina
Spomenici u Rastini
Tabla na ulazu u selo Rastina
Crkve u Rastini
Ambulanta u selu Rastina
Stadion FK Rastina