Površinski kop Bor / N. Janjanin, fotopres.com / CC BY-SA

Površinski kop Bor / N. Janjanin, fotopres.com / CC BY-SA

Površinski kop Bor / N. Janjanin, fotopres.com / CC BY-SA

Površinski kop Bor / N. Janjanin, fotopres.com / CC BY-SA