Bački Monoštor (Sombor)

Ambulanta u Bačkom Monoštoru
Centar građanskih aktivnosti
Centar Bačkog Monoštora
Crkve u Bačkom Monoštoru
Dom kulture
Dobrovoljno vatrogasno društvo
Mesna zajednica Bački Monoštor
OŠ 22. oktobar Bački Monoštor
Park Eko centar
Pošta u Bačkom Monoštoru
Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje
Spomenici u Bačkom Monoštoru
Stadion u Bačkom Monoštoru
Ulaz u Bački Monoštor
Vrtić Sunčica