Zgrada Mesne zajednice Lipar, pogled sa glavne ulice / Nemanja Janjanin, fotopres.com / CC BY-SA

Zgrada Mesne zajednice Lipar / Nemanja Janjanin, fotopres.com / CC BY-SA

Zgrada Mesne zajednice Lipar, centar sela/ Nemanja Janjanin, fotopres.com / CC BY-SA

Zgrada Mesne zajednice Lipar, glavne ulica / Nemanja Janjanin, fotopres.com / CC BY-SA

Zgrada Mesne zajednice Lipar / Nemanja Janjanin, fotopres.com / CC BY-SA

Zgrada Mesne zajednice Lipar, glavna ulica prema Kuli / Nemanja Janjanin, fotopres.com / CC BY-SA