Autorstvo – (Attribution – CC BY)

Ova licenca dozvoljava distribuciju, remiks, preradu, kao i komercijalno korišćenje dela, ako/dok se pravilno naznačava ime autora. Ovo je najfleksibilnija licenca. Upotrebljava se kako bi se, u najvećoj meri, dozvolilo korišćenje dela.

Pročitajte osnovni opis Licence | Pogledajte sadržaj ugovora u celini

 

Autorstvo-Deliti pod istim uslovima – (Attribution-ShareAlike – CC BY-SA)

Ova licenca dozvoljava remiks i preradu, kao i komercijalno korišćenje dela, ako/dok se pravilno naznačava ime autora i ako se prerada licencira pod istim uslovima. Ova licenca se često upoređuje sa “copyleft” licenciranjem slobodnog softvera ili softvera otvorenog koda. Sva dela nastala na osnovu dela licenciranog ovom licencom, trebalo bi da budu licencirana istom licencom, koja, pored ostalog, dozvoljava komercijalno korišćenje. Ova licenca se upotrebljava u Vikipediji i sličnim projektima.

Pročitajte osnovni opis Licence | Pogledajte sadržaj ugovora u celini

 

Autorstvo-Bez prerada – (Attribution-NoDerivs – CC BY-ND)

Ova licenca dozvoljava distribuciju, komercijalno i nekomercijalno korišćenje dela, ako/dok se pravilno naznačava ime autora i ako se delo uopšte ne menja.

Pročitajte osnovni opis Licence | Pogledajte sadržaj ugovora u celini

 

Autorstvo-Nekomercijalno – (Attribution-NonCommercial – CC BY-NC)

Ova licenca dozvoljava remiks, prerade, kao i korišćenje dela na nekomercijalan način, ako/dok se pravilno naznačava ime autora, s tim što prerade ne moraju biti licencirane ovom licencom.

Pročitajte osnovni opis Licence | Pogledajte sadržaj ugovora u celini

 

Autorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima – (Attribution-NonCommercial-ShareAlike – CC BY-NC-SA)

Ova licenca dozvoljava remiks i prerade, kao i nekomercijalno korišćenje dela, ako/dok se pravilno naznačava ime autora i ako se prerada licencira pod istim uslovima.

Pročitajte osnovni opis Licence | Pogledajte sadržaj ugovora u celini

 

Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada – (Attribution-NonCommercial-NoDerivs – CC BY-NC-ND)

Ova licenca je najstrožija CC licenca i dozvoljava samo preuzimanje i distribuciju dela, ako/dok se pravilno naznačava ime autora, bez ikakvih promena dela i bez prava komercijalnog korišćenja dela.

Pročitajte osnovni opis Licence | Pogledajte sadržaj ugovora u celini