Kljajićevo (Sombor)

Centar sela Kljajićevo
Dom kulture Kljajićevo
Katolička crkva u Kljajićevu
Mesna zajednica Kljajićevo
Osnovna škola Nikola Tesla Kljajićevo
Pijaca u Kljajićevu
Pošta u Kljajićevu
Silos u Kljajićevu
Spomenik Milošu Kljajiću
Tabla na ulazu u Kljajićevo
Železnička stanica Kljajićevo
Zemljoradnička zadruga Kljajićevo