Crvenka (Kula)

Ambulanta u Crvenki
Biblioteka u Crvenki
Centar sela Crvenka
Dom kulture Crvenka
Mesna zajednica Crvenka
OŠ Vuk Karadžić Crvenka
Pravoslavna crkva u Crvenki
Sportska hala Slobodan Čile Mišković
Srednja stručna škola Crvenka
Tabla na ulazu u selo
Vrtić Veverica i mala škola