Bezdan (Sombor)

Ambulanta u Bezdanu
Centar sela Bezdan
Crkve u Bezdanu
Izletište u Bezdanu
Ustanove kulture u Bezdanu
Mesna zajednica Bezdan
OŠ Bratstvo jedinstvo Bezdan
Pijaca u Bezdanu
Zgrada policije u Bezdanu
Pošta u Bezdanu
Spomenici u Bezdanu
Tabla na ulazu u Bezdan
Udruženje sportskih ribolovaca
Vatrogasni dom Bezdan