Bački Brestovac (Sombor)

Centar Bačkog Brestovca
Mesna zajednica Bački Brestovac
Osnovna škola Nikola Tesla
Tabla na ulazu u selo
Crkve u Bačkom Brestovcu
Spomenici u Bačkom Brestovcu