Bački Breg (Sombor)

Park u centru sela
Pošta u Bačkom Bregu
OŠ Moša Pijade
Spomenici u Bačkom Bregu
Tabla na ulazu u selo