Vanredna skupština LAG Srce Bačke Kula – 22.08.2019.

Skupština LAG Srce Bačke / Foto: Bratislav Grbić / CC BY-SA

Skupština LAG Srce Bačke / Foto: Bratislav Grbić / CC BY-SA

Skupština LAG Srce Bačke / Foto: Bratislav Grbić / CC BY-SA

Skupština LAG Srce Bačke / Foto: Bratislav Grbić / CC BY-SA

Skupština LAG Srce Bačke / Foto: Bratislav Grbić / CC BY-SA

Skupština LAG Srce Bačke / Foto: Bratislav Grbić / CC BY-SA

Skupština LAG Srce Bačke / Foto: Bratislav Grbić / CC BY-SA

Skupština LAG Srce Bačke / Foto: Bratislav Grbić / CC BY-SA

Skupština LAG Srce Bačke / Foto: Bratislav Grbić / CC BY-SA

Skupština LAG Srce Bačke / Foto: Bratislav Grbić / CC BY-SA

Skupština LAG Srce Bačke / Foto: Bratislav Grbić / CC BY-SA

Skupština LAG Srce Bačke / Foto: Bratislav Grbić / CC BY-SA

Skupština LAG Srce Bačke / Foto: Bratislav Grbić / CC BY-SA

Tagged